Logo
start10
start11
start12
start2
start3
start8
start9


Välkommen


Välkommen till Sveriges Fridsföreningars Centralorganisation, SFC:s hemsida! Här kan du bekanta dig med oss och hitta information om våra medlemsföreningar.

SFC:s tre huvudsakliga arbetsområden är mötesverksamhet i och utanför Sverige, hem- och familjearbete samt publikationsarbete. I hem- och familjearbetet ingår även det så viktiga barn- och ungdomsarbetet. Verksamheten sker främst ideellt och genomförs huvudsakligen i de lokala fridsföreningarnas regi. SFC:s centrala roll är således att stötta de lokala fridsföreningarna samt att utföra missionsarbete i och utanför landet. Det årliga sommarmötet är SFC:s enskilt största evenemang.

Alla är välkomna till våra möten. En del möten sänds även på internet. Program och länkar till en del av dessa möten hittar du under menyerna Medlemsföreningar och Sommarmöte.

Senaste händelser

  • 17 februari 2018
    Borås fridsförening är grundad 5/3 1966 i Borås. Verksamhetsområdet utgörs av hela Sydsverige, men V...
  • 24 januari 2018
    Info om sommarmötet i Stockholm 15 – 17 maj 2015 ”Hör, du som har öron” Matt 13:9
  • 24 januari 2018
    Som ansvariga för arrangemanget av SFC:s sommarmöte 2017, hälsar Guds barn i Stockholm alla mötesgäs...
  • 24 januari 2018